Detail práce

Implied Market Loss Given Default

Autor: Mgr. Jakub Seidler
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 93
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá klíčovým parametrem kreditního rizika – ztrátou při defaultu (loss given default – LGD). V první části práce jsou popsány hlavní determinanty ztráty následkem defaultu odvíjející se od seniority dluhu, charakteristik dlužníka, nebo makroekonomických podmínek, a je probírána role LGD v rámci Nové basilejské dohody (Basel II). Dále jsou podrobně rozvedeny metody, pomocí nichž lze extrahovat LGD z tržních dat jak s využitím strukturálních, tak redukovaných modelů. Na závěr jsou pomocí upraveného Mertonova modelu odhadnuty pětileté LGD pro společnosti kotované na Pražské burze. Výpočty ukazují, že průměrné LGD analyzovaného vzorku firem se pohybuje kolem 20 %. Uvedené hodnoty tržně odhadnuté ztráty z defaultu patří mezi první v České republice.
Ke stažení: Diplomová práce Seidler

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY