Detail práce

Modelování trhu vysokoškolských vzdělávacích služeb

Autor: PhDr. Jana Marková, Ph.D. (22.9.2008)
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Disertační
Jazyk: Český
Stránky: 114
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Disertační práce popisuje trh vysokoškolských vzdělávacích služeb pomocí různých modelových pohledů. Popis teoretických konceptů je členěn podle nabídky, poptávky i jejich vzájemné interakce. Dále se věnuji konceptům sledujícím efektivitu a hodnocení výkonnosti vysokých škol.
V práci jsou popsány tři pokročilé modely, které hledají optimum trhu vzdělávacích služeb. Detailně je popsán model systému vysokých škol, ve kterém školy neoptimalizují, ale řídí se procedurální racionalitou, což znamená, že v každém okamžiku reagují na danou situaci trhu podle předem daných pravidel. Tento model je doplněn o simulační experimenty, ve kterých porovnávám chování systému při různých režimech financování sektoru vysokoškolského vzdělávání.
Kvalitě a řízení kvality na vysokých školách je věnována závěrečná kapitola, ve které aplikuji na vývoj kvality vzdělávání obecný přístup k evolučním procesům a analyzuji problém koordinace škol ke kooperaci, která je základní podmínkou benchmarkingu.
Ke stažení: Disertace J. Markové

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY