Detail práce

Historický vývoj kolektivního investování nejen na českém trhu

Autor: Bc. Petr Čermák
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: † doc. Ing. Jiří Havel CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 93
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Kolektivní investování zaznamenalo v posledních letech na českém finančním trhu boom a stalo se významným zprostředkovatelem. Tato práce se zabývá historickým vývojem kolektivního investování v České republice a na světových trzích. Práce je rozložena do tří částí. V první části se čtenář seznámí s principy kolektivního investování, s modely a s charakteristikou finančních trhů. Druhá část je věnována vývoji na světových trzích. Poslední část je věnována českému trhu. Jeho vývoji od počátku po současnost a vývoji právních norem, upravující chování subjektů na českém finančním trhu. Cílem práce je podat celosvětový historický přehled kolektivního investování a seznámit čtenáře s novými možnostmi, které se na českém trhu objevily po vstupu do Evropské unie.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY