Detail práce

Věštba z křišťálové koule. Predikce pracovní imigrace cizinců do České Republiky z panelových dat.

Autor: Bc. Jan Duben
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: Ing. Vilém Semerák M.A., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 47
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je zkonstruovat predikci legální pracovní imigrace cizinců do České republiky z panelových dat. Stručný přehled migrační literatury následuje sestavení empirického modelu. Migrace je vysvětlována zejména ekonomickými proměnými jako jsou průměrná výše mezd a míra nezaměstnanosti v cílové a ve zdrojových zemích. Dalšími vysvětlujícími proměnými jsou geografická vzdálenost a průřezové dummy pro zdrojové země. Jsou použity dva rozdílné datové soubory, jeden pokrývá časové období od roku 1995 do roku 2005 a druhý 2000-2007. Oba dva datové soubory znázorňují migraci z 16 zdrojových zemí do České republiky. K odhadu byly použity následující metody: sdružené nejmenších čtverce, fixních efekty a náhodné efekty. Nejlepší model je poté využit k predikci pracovní imigrace pro roky 2006-2020. Byly vytvořeny tři rozdílné imigrační scénáře na bázi historických pozorování z Irska, Řecka a Portugalska, které jsou doplněny předpokladem o budoucí české nezaměstnanosti.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY