Detail práce

Transmission of Stock Market Movements

Autor: Bc. Ivona Hrušová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 50
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato studie se zabývá propojeností světových akciových trhů. Cenová změna na jednom trhu se rychle projeví na trhu jiném. Zkoumána je jak rychlost přenosu, tak těsnost vztahů mezi trhy. Uvažováno je osm akciových trhů. Při studiu jejich vztahů a jejich vývoje je věnována pozornost především Burze cenných papírů Praha. Pražská burza vykazuje podobný vývoj jako varšavská, nicméně impulsy, na něž reaguje, přicházejí z trhů jiných. Dle očekávání je potvrzena vedoucí role amerického akciového trhu. Vztahy mezi trhy se za poslední roky staly těsnějšími, trhy na sebe vzájemně reagují ve větší míře a rychleji.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY