Detail práce

Vstup České republiky do Evropské měnové unie

Autor: Bc. Mirka Hyžíková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Streblov M.Sc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 54
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá otázkou vhodnosti vstupu České republiky do Evropské měnové unie, jak z pohledu formálních konvergenčních kritérií, tak z pohledu teorie optimálních měnových zón. První kapitola je věnována stručnému shrnutí vývoje EMU a plnění maastrichtských kriterií Českou republikou. Další kapitola zachycuje vývoj teorie optimálních měnových zón a dává tak teoretický základ pro hlavní část práce, která se zabývá sladěností České republiky se zeměmi eurozóny. Tato sladěnost je hodnocena na základě korelačních koeficientů mezi vývojem cyklických složek HDP a průmyslové výroby a jejich časovém vývoji. Za další ukazatele sladěnosti jsou považovány sladěnost nabídkových a poptávkových šoků a strukturální sladěnost. Poslední kapitola se zabývá mechanismy, které mohou do jisté míry nahradit funkci měnové politiky, kterou by Česká republika v případě vstupu do eurozóny ztratila.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY