Detail práce

Investice do komerčních nemovitostí v České republice

Autor: Bc. Jan Jandík
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Pavel Streblov M.Sc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této práci se snažíme analyzovat vývoj investičního prostředí na trhu komerčních nemovitostí v České republice. Nejprve jsou představeny základní metodologické nástroje oceňování aktiv s důrazem na investice do komerčních nemovitostí. Po obecné charakteristice různých typů nemovitostí se zabýváme vývojem jednotlivých dílčích trhů a související ekonomickou a legislativní situací v České republice. Na základě empirické analýzy investičního trhu stanovujeme hypotézy o výnosech z investic do komerčních nemovitostí a jejich vztahu k hospodářskému vývoji. V naší práci docházíme k závěru, že riziková prémie investic do komerčních nemovitostí je relativně stabilní. Zároveň pozorujeme významnou statistickou závislost výnosů z investic do komerčních nemovitostí s výnosy ze státních dluhopisů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY