Detail práce

Schumpeterova teorie hospodářského cyklu

Autor: Bc. Jiří Jansa
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Milan Sojka CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá teorií hospodářského cyklu ekonoma Josepha A. Schumpetera. V úvodní části jsou představeny některé z Schumpeterových tezí, které se ne přímo týkají problematiky hospodářských cyklů, ale dotváří kompletní Schumpeterův popis kapitalismu. V druhé části prezentuji Schumpeterovu teorii hospodářského cyklu - vliv inovací na hospodářskou aktivitu. Po výkladu Keynesovy teorie z jeho knihy Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz porovnávám Schumpeterovu teorii s teorií Keynesovou. V další části provádím syntézu obou přístupů a uvádím, že se obě teorie vzájemně doplňují.
V závěrečné části se věnují hospodářské politice, kdy upozorňuji na rozdíl mezi ekonomickou veličinou ze stacionární ekonomiky a tou samou z ekonomiky dynamické.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY