Detail práce

Teorie optimálního řízení v ekonomické aplikaci

Autor: Bc. Jindřich Jurkovič
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Kalenda Ph.D., DSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 37
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce Teorie optimálního řízení se zabývá problematikou napasování matematické teorie na ekonomickou aplikaci. V prvé řadě chce nechat nahlédnout do teorie optimálního řízení v její obecnější formě; za tímto účelem formuluje obecnou optimalizační úlohu a jednu z klíčových částí teorie: podmínky optimality – tzn. podmínky, které musí řešení takové úlohy splňovat. Aplikace těchto podmínek je demonstrována na mikroekonomickém modelu firmy, která využívá toku svých příjmů k investicím do svých zásob kapitálu s přirozenou tendencí stárnout. Pro tento model jsou pak formulovány, a do značné míry i rozřešeny, podmínky optimality. Práce zároveň ukazuje, na jaké problémy je možné při aplikaci narazit, a jakou oběť na teorii si tyto praktické problémy mnohdy žádají.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY