Detail práce

Teorie pravidel a naše realita v transformačním a post-transformačním období

Autor: Bc. Khafiz Khamet
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 74
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na kvalitu institucionálního prostředí v České republice a srovnává ho s ostatními novými členskými státy EU. Ukazuje se, že podcenění některých faktorů v průběhu transformace (význam institucí, vymáhání práva) vedlo ke vzniku speciálních zájmových skupin, které značně ovlivnily přechodný proces. Postupně přenášíme naši analýzu na podnikatelské prostředí a zjišťujeme, že v nejkritičtějších okruzích (vynucení smluv, zahájení nebo ukončení podnikatelské činnosti, administrativa spojená s daňovým břemenem) nedošlo v průběhu posledních let k žádné zásadní reformě, která by tuto nepříznivou situaci odvrátila. Pomocí jednoduchých modelů v závěru zdůrazňujeme, že díky odkladu reforem se vytváří velký prostor pro aktivity typu rent-seeking.
Ke stažení: Bakalářská práce Khamet

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY