Detail práce

Flexibilita trhu práce jako důležitý přizpůsobovací mechanismus při integraci České republiky do Evropské měnové unie

Autor: Bc. Jitka Lešanovská
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Integrace České republiky do Evropské unie vyústí přijetím společné měny euro. Zda vytvoření měnové unie přinese více užitku než škody pro Českou republiku, závisí v nemalé míře na trhu práce. Jeho význam roste při výskytu asymetrických šoků, které mohou českou ekonomiku v budoucnu postihnout. Pokud je trh práce flexibilní, bude schopen fungovat jako určitý přizpůsobovací mechanismus a pomůže vyřešit tuto nepříznivou ekonomickou situaci.
Z výše uvedených důvodů zjišťuji, zda je trh práce v České republice flexibilní ve smyslu pružnosti mezd a mobility pracovní síly. Na základě získaných výsledků se ve druhé části této analýzy zaměřuji na instituce, které mohou způsobovat omezenou flexibilitu českého trhu práce, a odhaluji, které to konkrétně jsou (sociální dávky, regulované nájemné a legislativní ochrana zaměstnanosti).

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY