Detail práce

Komparace vybraných aspektů penzijních systémů v Evropě

Autor: Bc. Monika Malečová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je popsat a porovnat penzijní systémy v několika vybraných zemích: České republice, Německu, Švédsku, Švýcarsku a ve Velké Británii. Na jedné straně mince problematiky udržitelnosti penzijních systému stojí nepříznivý demografický vývoj a rozsah sociálních programů, na druhé straně stojí parametry penzijních systémů, které motivují k určitému vzorci chování. Jádrem práce je otázka, jak penzijní systémy svými parametry tj. např. náhradový poměr, statutární důchodový věk nebo implicitní daň ovlivňují rozhodování jedince o věku, ve kterém odchází do penze, tedy do jaké míry je možno vztáhnout fenomén klesající participace přímo k jednotlivým rysům systému. Závěrem je, že penzijní systémy samy svými parametry motivují k brzkému odchodu do důchodu. Dále práce řeší štědrost penzijních systémů a jejich progresivitu a dochází ke zjištění, že progresivní systémy patří mezi ty méně štědré a naopak. Na závěr se práce zabývá reformními cestami zvolených zemí a udržitelností jejich penzijních systémů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY