Detail práce

Regulace cen versus konkurence na trhu služeb mobilních operátorů

Autor: Bc. David Mazáček
Rok: 2008 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 107
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem práce je popsat a vysvětlit racionalitu regulace trhu mobilních operátorů v celoevropském měřítku, její další možný vývoj a efektivnost pro jednotlivé služby mobilních operátorů na základě analýzy vývoje a současné situace na trhu mobilních komunikací v rámci Evropské Unie. Zvláštní pozornost je věnována fúzím, propojenosti vlastnických strukur mobilních operátorů a vzniku možného koluzivního chování. Analýza trhu provedená v této práci ukazuje, že celoevropský trh mobilních komunikací vykazuje výrazně pozitivní vývoj k trhu konkurenčnímu a v některých oblastech již tuto podobu nabývá, a proto v případě některých služeb mobilních operátorů není centrální regulace nutná. Práce popisuje pozitivní vlivy regulace roamingových poplatků a datových služeb a zdůrazňuje metodologii nutnou při tvorbě této regulace, regulace na velkoobchodním i maloobchodním trhu a potřebu ponechání prostoru mobilním operátorům pro generování potřebného zisku pro jejich inovační investice. Jako ekonomický nevýhodné práce shledává tendence k vytvoření jednotného evropského regulátora, nebo rozdělení nadnárodních mobilních telekomunikačních společností na několik menších podle vnitrostátních trhů. Dále zdůvodňuje i potřebnou opatrnost při regulaci mezinárodních hovorů a přiklání se spíše k názoru tuto službu neregulovat. Trhy vnitrostátních hovorů a SMS shledává jako zcela konkurenční trhy, na kterých je nicméně potřebné sledovat nebezpečí použití dumpingových cen v konkurenčním boji.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY