Detail práce

Budúci vývoj trhu s jadrovým palivom

Autor: Bc. Jaroslav Mihok
Rok: 2008 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Slovenský
Stránky: 59
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Jadrová energia je dôležitou súčasťou výroby elektrickej energie. Táto práca si kladie za cieľ odhadnúť budúci vývoj na trhu s uránom a jadrovým palivom do roku 2030.
V úvode je stručne popísaný proces výroby jadrového paliva. Nasleduje odhad budúceho vývoja dopytu po uráne na základe inštalovanej kapacity komerčných jadrových reaktorov, prehľad svetových zásob uránu, odhad produkcie uránových baní do roku 2030, prehľad kapacít na obohacovanie uránu a výrobu jadrového paliva.
V závere každej časti zaoberajúcej sa produkciou uránu a jeho spracovaním je uvedené porovnanie odhadovaných produkčných kapacít s odhadovaným dopytom do roku 2030.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY