Detail práce

Analýza pivovarského průmyslu v České Republice

Autor: Bc. Jakub Mikolášek
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 60
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato studie se zaměřuje na analýzu vývoje struktury pivovarského průmyslu v České republice, jejího vlivu na spotřebitele a ekonomického dopadu pití piva na společnost jako takovou. Dlouhodobé trendy ukazují, že optimální velikostí pivovaru je buď „velmi velký“, tedy uplatňují svou produkci alespoň v celonárodním měřítku, nebo naopak „malý“, soustřeďující svou produkční strategii na (geograficky) lokální trh. Analýza ukazuje, že rostoucí míra koncentrace v pivovarském sektoru je způsobena přirozenými konkurenčními silami v odvětví; hypotéza, že by mohla být způsobena zneužíváním tržní síly ze strany dominantních pivovarů, je zamítnuta. Jak hmotné tak nehmotné společenské náklady konzumace piva zřejmě převyšují zisky plynoucí společnosti z jeho produkce. Analýza ukazuje, že pro maximalizaci celospolečenského užitku by bylo třeba podniknout takové kroky, jež by průměrnou cenu piva zvýšily o 7% až 72%, v závislosti na předpokladech, jaké přijmeme ohledně chování různých typů spotřebitelů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY