Detail práce

Neefektivita rozvojové pomoci a její možná řešení

Autor: Bc. Helena Němcová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 67
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Roustoucí objem poskytované rozvojové pomoci a nepřesvědčivé výsledky, především v oblasti subsaharské Afriky, vyvolávají diskuze o její efektivitě. Rozvojová pomoc by měla zvyšovat investice, a stimulovat tak hospodářský růst v zemi příjemce pomoci. Působení pomoci v růstových modelech je věnována první část práce. Současně jsou uvedeny i cíle rozvojové pomoci tak, jak byly definovány v rámci Miléniové deklarace. Druhá část je zaměřena na samotné zdroje neefektivity, jakými jsou špatná alokace nebo nevyhovující forma pomoci. Nechybí ani alternativní návrhy, které by mohly vést ke zvýšení kvality poskytované pomoci a tedy k její efektivitě.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY