Detail práce

Klubové statky

Autor: Bc. Vojtěch Sůva
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hlaváček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 51
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce pojednává o teorii kolektivního obstarávání statků s důrazem na statky klubové. V první části se zaměřuji na popis možných typů chování jednotlivců při procesech obstarávání a užívání statků, zejména na altruismus.
V další části vymezuji rozdíly mezi soukromými a veřejnými statky podle teorie Paula A. Samuelsona (1954).
Ve třetí části práce se soustředím na charakteristiky klubových statků, jejich rozdíly od statků veřejných a základní modely teorie klubů tak, jak s nimi přišli James M. Buchanan (1965) a Yew-Kwang Ng (1973).
Čtvrtá část pojednává o problémech, souvisejících s kolektivním rozhodováním o obstarání statků. Jedná se zejména o vězňovo dilema a problém černého pasažéra. Hlavními faktory, ovlivňujícími nakolik a zda se dané problémy objeví, jsou velikost skupiny a společenské vazby mezi jednotlivými členy. Ač popsaný experiment mojí domněnku úplně nepotvrzuje, pokud existuje sounáležitost mezi členy skupiny, popřípadě sounáležitost s klubem, problém černého pasažéra se vytrácí.
V poslední části ukazuji praktické příklady klubových statků, problémy „tragedy of commons“ a „tragedy of anticommons“ a hledám řešení těchto problémů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY