Detail práce

Ekonomie kriminality: racionální pachatel

Autor: Bc. Milan Šilar
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 51
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Autor se v práci zaměřuje na přístup ekonomické teorie ke kriminalitě. V první části rozebírá koncepci racionálního pachatele a uvádí základní modely racionálního kriminálního chování. Stručně také shrnuje empirické testování těchto modelů. V druhé časti textu se pak zabývá omezeními přístupu ekonomie ke kriminalitě a navrhuje rozšíření proměnných ovlivňující kriminální chování. Autor vyzdvihuje zejména podstatnou roli psychických nákladů zločinu a morálky a prezentuje modifikaci původního Beckerova modelu. Dále se pokouší o včlenění teorie racionálního pachatele do širšího okruhu společenských věd. Nakonec diskutuje podmínky optimálního boje proti kriminalitě plynoucí z rozšířeného pojetí pachatele.

Ke stažení: Bakaláářská práce Šilar

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY