Detail práce

České přímé investice do zahraničí a jejich podpora ze strany státu

Autor: Bc. Ondřej Vejdovec
Rok: 2008 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Pavel Mertlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 55
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Pro Českou republiku, malou otevřenou ekonomiku, jsou přímé zahraniční investice bezesporu důležitým tématem. Příchozí zahraniční investice sehrály velice důležitou roli v transformačním období a pravděpodobně transformaci značně napomohly. O jejich vlivu na naši (hostitelskou) ekonomiku a o podpoře jejich přílivu ze strany státu bylo napsáno několik zajímavých prací. S tím, jak sílí česká ekonomika a domácím podnikům začíná být náš trh malý, se stává zajímavou otázka českých investic do zahraničí a jejich podpory ze strany státu. V této práci jsme se zaměřili na vývoj PZI z Čech do zahraničí, jejich hlavní determinanty, regionální a odvětvovou strukturu. Rovněž jsme srovnávali ČR s některými dalšími ekonomikami střední a východní Evropy. Poslední část je věnována podpoře českých investic do zahraničí ze strany státu.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY