Detail práce

The A- and H-Share Anomaly on the Chinese Stock Market

Autor: Bc. Libuše Vošahlíková
Rok: 2008 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 45
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá cenovou anomálií akcií na čínském akciovém trhu. Čínský akciový trh je charakterizován striktní segmentací domácích (čínských) a zahraničních investorů při nákupu a prodeji akcií. Zahraniční investoři mohou obchodovat se speciální třídou H-akcií na hongkongském akciovém trhu. Domácí investoři mají povolení obchodovat s třídou A-akcií na shenzhenském nebo shanghaiském akciovém trhu. Přestože jsou obě třídy akcií legálně identické (mají stejná volební práva a dostávají shodné dividendy) jejich cena se diametrálně liší. Analýzy provedené v této práci označují tři hypotézy jako nejvíce robustní pro vysvětlení cenového rozdílu. Tyto hypotézy jsou založeny na rozdílu v poptávce, likviditě a rizikovosti obou tříd akcií. Znamená to tedy, že cenový rozdíl mezi oběma třídami akcií je způsoben omezenými investičními možnostmi čínských akcionářů, vyšší likviditou A-akcií a vyšší rizikovostí H-akcií. Budoucí výzkum by se měl zaměřit na získání dat, které by umožnily i testování “behavioral“ hypotéz, hlavně pak “overconfidence bias“.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY