Detail práce

Penzijní reformy v Evropské Unii: Můžeme se poučit?

Autor: Mgr. Hana Peroutková
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 108
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je podat celistvý přehled penzijních systémů a reforem v zemích Evropské Unie. K tomuto účelu obsahuje tato práce komparativní typologii charakteristik penzijních systémů a strategií penzijních reforem. Tato analýza navíc přináší několik poznatků o vztahu mezi typy penzijních reforem a jednotlivými vlastnostmi penzijních systémů společně s demografickými charakteristikami zemí Evropské Unie. Analýza byla provedena pomocí principální komponentní analýzy kvalitativních data a preferenčního mapování (multidimenzionální preferenční analýzy). Mezi charakteristiky penzijních systému, které byly zahrnuty do analýzy, patří popis štědrosti penzijních systémů, rozšíření privátních penzijních systémů a zastoupení starších lidí na trhu práce.
Aby byl přehled penzijních reforem v Evropské Unii úplný, práce také obsahuje výčet důvodů, které přispěly k nutnosti implementace penzijních reforem. Dále také popis jednotlivých pilířů penzijních systémů v zemích EU, popis věku odchodu do důchodu, hodnocení několika ekonomických charakteristik penzijních systémů a popis veřejných výdajů na penze. Srovnaní dvou hlavních způsobů financování penzijních systémů (PAYG a fondového systému) slouží jako základ pro pochopení hlavních strategií penzijních reforem, jejichž popis tvoří další významnou část této diplomové práce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY