Detail práce

Vliv dividendové politiky na hodnotu firmy

Autor: Mgr. Jana Říhová
Rok: 2009 - zimní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 89
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá dividendovou politikou v České republice. V první části práce jsou popsány základní pojmy které s dividendami souvisí, jako například typy dividend, významné dny které se týkají odsouhlasení a vyplácení dividend, metody vyplácení dividend, vlivy které ovlivňují dividendovou politiku, atd. Hlavní část práce je věnována vlivu dividend na hodnotu firmy. Využili jsme event study, založenou na pozorování abnormálních výnosů kolem rozhodného dne. Pak jsme provedli regresi abnormálních výnosů oproti relevantním vysvětlujícím proměnným a také hlubší analýzu dvou vysvětlujících proměnných a to objemu obchodování a výnosu dividend. Na konci práce jsme krátce zmínili i zpětný odkup akcií, což je alternativa kterou firmy využívají místo vyplácení dividend.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY