Detail práce

Equity Home Bias in the Czech Republic

Autor: Mgr. Karel Báťa
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Home bias je běžný jev na světových akciových trzích. Investoři projevují tendenci preferovat domací akcie, přestože by mohli diversifikaci do zahraničních titulů vydělat víc. Z institucionálního pohledu může být tento jev způsoben bariérami ke vstupu na trhy, transakčními a informačními náklady, nedostatečnou likviditou, assymetrickou informací, správou podniků a inflačním či měnovým rizikem. Behaviorální finance tvrdí, že irracionalita investorů způsobuje home bias. Nicméně je obtížné rozhodnout, které faktory jsou důležitější. V diplomové práci zkoumám model optimalního portfolia českých investorů. Výsledky modelu predikují, že by čeští investoři neměli držet více než 50 % portfolia v domácích akciích. OECD statistiky ale ukazují, že drží více než 87 %. V České republice je tedy také akciový home bias
Ke stažení: Diplomová práce Báťa

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY