Detail práce

Returns to Education in the Czech Republic

Autor: Mgr. Zuzana Bělíková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Flek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Anglicky
Stránky: 61
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek.
Odkaz:
Abstrakt: Tato diplomová práce poskytuje aktualizované odhady soukromých výnosů ze vzdělání v České republice, za použití údajů o zaměstnancích získaných domácím výzkumem EU-SILC 2007. Dva úzce spojené problémy jsou také zahrnuty. Zaprvé je zde testována hypotéza signalizačního chování, za účelem rozlišení mezi standardní teorií lidského kapitálu a modelem signalizačního chování, vzhledem ke vlivu vzdělání na budoucí výdělek. Zadruhé si práce klade za úkol přispět do probíhající diskuze, která se týká mzdového rozdílu mezi absolventy středních škol/univerzit. Metodologický základ využívá regresní analýzy Mincerovských mzdových rovnic. Výnos z jednoho roku vzdělání je 8,5 procent, což mírně překračuje průměr OECD. Zdá se, že tento model soukromých výnosů ze vzdělání byl stabilní v době pozdní ekonomické transformace. Dále nebyla potvrzena hypotéza, že vzdělání má signalizační hodnotu. Z pomaturitního vzdělání vyplývají relativně vysoké mzdové prémie v porovnání s pouze maturitním vzděláním; toto je možný důvod pro velký zájem studium na českých státních univerzitách.
Ke stažení: Diplomová práce Bělíková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY