Detail práce

Je možné prostřednictvím vybraných investičních strategií generovat zisk na BCPP?

Autor: Mgr. Petr Charamza
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Ing. Ing. Petr Jakubík Ph.D. Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 90
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V této diplomové práci jsme porovnali výnosnost vybraných investičních strategií, které se dají využít na trhu s akciemi a přizpůsobili jsme je pro podmínky Burzy cenných papírů Praha. Vybrané strategie jsou založeny na rozdílných přístupech a přinášejí rozdílné výsledky. Strategie vycházející z principů technické analýzy přinesly obecně lepší výsledky než strategie vycházející z principů fundamentální analýzy. Dalším obecným zjištěním je fakt, že strategie doporučující i prodej na krátko dosahují lepších výsledků než strategie, pro které investor zaujímá pouze dlouhé pozice. Jako nejlepší z testovaných strategií vyšla momentová strategie, která je založena na autokorelaci výnosů akcií.
Ke stažení: Diplomová práce Charamza

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY