Detail práce

Členství Rumunska v rámci strategie rozšiřování EU

Autor: Mgr. Ivo Krampera
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Luděk Urban CSc., Jean Monnet Professor
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 111
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce v přehledu představí ekonomický vývoj Rumunska ve 40.-90. letech minulého století a obtížnou výchozí situaci po revoluci v roce 1989. Rozebere přístupová jednání
a předvstupní i povstupní monitorovací zprávy Evropské komise. Na srovnání vybraných ukazatelů Rumunska a České republiky doloží zvyšující se hospodářskou úroveň Rumunska podpořenou čerpáním evropských fondů. Porovná rumunskou a českou předvstupní smlouvu včetně přechodných opatření. Rozebere vysokou rumunskou podporu členství v EU. Zmíní specifika rumunské ekonomiky, např. nárůst přímých zahraničních investic, zaostávající zemědělství, dvoumilionovou emigraci do Itálie a Španělska, nedostatečnou infrastrukturu
i důležitý automobilový průmysl. Z pohledu protikrizových opatření se zabývá půjčkou od MMF a EU a s ní spojenými podmínkami. Zamýšlí se nad „hranicemi Evropy“ v souvislosti s dalším rozšiřováním EU na západní Balkán a do Turecka. Ukazuje nutnost posílit energetickou bezpečnost kontinentu výstavbou plynovodu Nabucco a ropovodu PEOP, kterých se Rumunsko aktivně účastní.

Práce se skládá ze čtyř hlavních kapitol: první stručně představí ekonomický vývoj Rumunska od 2. světové války po 90. léta a přechod k demokratickému státu po revolučních událostech roku 1989. Druhá se zabývá přípravami na vstup do EU, zahájením a průběhem jednání, přístupovou smlouvou včetně přechodných opatření, monitorováním země ze strany Evropské komise
i postojem obyvatelstva k unijnímu členství. Třetí kapitola popisuje několik specifik rumunské ekonomiky od zemědělství a průmyslu po vysokou emigraci. Shrnuje česko-rumunské obchodní vztahy a velké projekty, do nichž se zapojili čeští investoři. Rozebírá půjčku MMF a EU z pohledu finanční krize a nutnost provést legislativní reformy. Čtvrtá kapitola se zamýšlí nad budoucím rozšířením Unie a evropskou perspektivou západního Balkánu, Turecka a Moldavska. Zmiňuje aktivity současného českého předsednictví v Radě EU, hledání alternativních cest dopravy ropy a zemního plynu do Evropy a účast Rumunska na evropských projektech plynovodu Nabucco a ropovodu PEOP.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY