Detail práce

Two Essays on Inflation Targeting

Autor: Mgr. Jakub Matějů
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Roman Horváth Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Ekonomická teorie
Jazyk: Anglicky
Stránky: 71
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Práce sestává ze dvou esejů o cílování inflace. První esej zkoumá, jak centrální banky určují své inflační cíle. Prezentován je přehled komunikace centrálních bank ohledně inflačních cílů, dále je zkoustruován teoretický model a nakonec je provedena panelová empirická analýza zemí cílujích inflaci. Tato první analýza daného problému vede k závěru, ze inflační cíle jsou ovlivněny více proměnnými nez centrální banky přiznávají. Kromě vlivu minulé a zahraniční inflace, variability inflace a růstu HDP nacházíme signifikantní vliv kredibility centrální banky a dalsích institucionálních faktorů. Krátký druhý esej se zabývá perspektivami cílování inflace jako rámce pro měnovou politiku a zároveň je přehledem dosavadní literatury hodnotící cílování inflace. Závěrem je, ze pokud budou centrální banky cílující inflaci pokračovat v důrazu na transparentnost a komunikaci a zároveň zůstanou otevřeny inovacím, cílování inflace má vysoké sance uspět i v období krize.
Ke stažení: Diplomová práce Matějů

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY