Detail práce

Oceňování gas swing opcí

Autor: Mgr. Andrea Pokorná
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 85
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Přestože plynárenský průmysl využívá smlouvy o prodeji a nákupu zemního plynu poskytující objemovou a časovou flexibilitu v hojné míře, metody jejich oceňování nejsou zdaleka tak vyvinuté. Diplomová práce je motivována měnící se povahou plynárenského průmyslu v Evropské unii, která si žádá, aby tyto kontrakty byly oceňovány tržně. Na flexibilitu, kterou nabízejí, je pak nahlíženo jako na finanční opci, tzv. „gas swing opci”. Jelikož gas swing opce je ve skutečnosti množina amerických put opcí vypsaných na spread mezi cenami dvou či více energetických komodit, je nemalá část textu věnována teorii o oceňování spread opcí. Existující analytické aproximace pro spread opce se z důvodu specifických vlastností vykazovaných energetickými trhy zdají být problematicky aplikovatelné pro oceňování swing opcí. Proto je využito numerické metody a dynamika spotových cen je modelována pomocí stochastických procesů, které tyto specifika zohledňují. Cena libovolně zvolené swing opce je pak spočtena v souladu s konceptem rizikově neutrálních očekávání, tj. jako očekávaná hodnota diskontovaných budoucích finančních toků pro pravděpodobnostní strukturu označovanou jako rizikově neutrální. Na závěr je výsledek porovnán s ex-post hodnotou této opce.

Ke stažení: Diplomová práce Pokorná

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY