Detail práce

Soft Budget Constraint and Financial Crisis

Autor: Mgr. Jan Seifert
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Karel Janda M.A., Dr., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
EEI a HP
Jazyk: Český
Stránky: 113
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se snaží popsat vliv měkkého rozpočtového omezení ve vyspělých ekonomikách. Hlavní důraz je kladen na znovuoživení pojmu měkké rozpočtové omezení, neboť se domníváme, že díky současné finanční krizi, je důležité zaměřit se na tento pojem poněkud důrazněji. Tato práce se zabývá především analýzou amerického finančního sektor, jelikož tento byl finanční krizí zasažen nejvíce. Snahou je rozpoznat, zda americké prostředí poskytuje podmínky pro vznik měkkého rozpočtové omezení. Především nás zajímá, zda je relevantní předpokládat přítomnost měkkého rozpočtového omezení v bankovním sektoru, a pokud ano, jaký efekt to vyvolává na americkou ekonomiku popřípadě na finanční krizi. Zde je kladen důraz na vliv jak institucionálních faktorů tak i na současný stav bankovního sektoru. Dalším krokem je prozkoumání, zda za daných podmínek existuje možnost, že americké firmy mají měkké rozpočtové omezení a možné následky toho syndromu. V konečné fázi jsme se zaměřili více na finanční krizi a možné řešení s tím, že zvolená metoda by měla zohledňovat následky vzniklé měkkým rozpočtovým omezením.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY