Detail práce

Efektivita regulace fúzí a akvizic v Evropské unii

Autor: Mgr. Gorqan Serdarevič
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 116
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce má za cíl analýzu klíčových regulatorních změn v anti-monopolní politice Evropské unie a zhodnocení reálného vlivu těchto změn na efektivitu regulace fúzí a akvizic v rámci společného trhu. Hlavním přínosem této práce je empirická analýza jedinečného reprezentativního vzorku 161 fúzí, schvalovaných Evropskou komisí v období 1990-2008. S využitím informací z akciových trhů jsou identifikována chybná rozhodnutí Evropské komise a za pomocí PROBIT modelu jsou pak zkoumany hlavní faktory, ovlivňující výskyt chybných rozhodnutí regulátora. Výsledky ukazují, že rozhodnutí Evropské komise nelze plně vysvětlit motivem ochrany spotřebitelského blahobytu, a že jiné politické a institucionální faktory hrají významnou roli ve schvalovacím procesu. Zároveň se však nepodařilo potvrdit, že by Evropská komise chránila zájmy domácích konkurentů na úkor spotřebitelů a zahraničních firem. Výsledky navíc potvrzují, že regulatorní reforma v roce 2004 významně zvýšila efektivitu regulace fúzí a akvizic v Evropské unii. Toto je pravděpodobně první studie využívající data z akciových trhů, která analyzuje dopady reformy z roku 2004 na efektivitu regulace fúzí a akvizic v Evropské unii.

Ke stažení: Diplomová práce Serdarevič

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY