Detail práce

Vývoj investičních možností individuálního investora v ČR od roku 1990

Autor: Mgr. Martin Souček
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: † prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Český
Stránky: 149
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je popsat historický vývoj na kapitálovém trhu a na trhu kolektivního investování, abychom následně mohli analyzovat investiční možnosti individuálního investora v rámci těchto trhů od roku 1990. V první části práce se zabýváme institucionálním vývojem finančního trhu od transformačního období přes privatizaci až do současnosti. V druhé části se snažíme souhrnně popsat teoretické předpoklady a omezující podmínky pro analýzu investičních možností individuálního investora. Definujeme jednotlivé investiční strategie a použité predikční modely. V třetí části práce porovnáváme výnosnosti jednotlivých investičních strategií v kombinaci s různými modely odhadů cen. Cílem této analýzy je nalézt ve sledovaném období optimální investiční strategii na základě historických dat a ekonometrických metod a ověřit vhodnost použití některých investičních pravidel

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY