Detail práce

Performance of alternative portfolios during Financial Crisis 2007 – 2009

Autor: Mgr. Adam Zaydlar
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. PhDr. Adam Geršl Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Hlavní náplní práce byla analýza výkonnosti alternativních portfolií se zvláštním zaměřením na období finanční krize 2007 – 2009. Práce nabízí popis zdrojů finanční krize na základě dostupné literatury. Hlavním tématem práce byla pozice dolarového investora investujícího do portfolií vytvořených a spravovaných na základě beta ukazatelů jednotlivých akcií a do portfolia spravovaného na základě Contrarian trading strategy. Analyzovali jsme portfolia sestávající z akcií amerického akciového trhu s beta ukazateli o hodnotě 1, 0.5 a zápornými (plus Contrarian portfolio). Dále popisujeme vývoj 1$ investice během období 1998 – 2009, včetně porovnání vývoje všech strategií v období od října 2007 do března 2009, které spadá do období finanční krize. Všechna portfolia byla porovnána na základě vývoje ceny 1$ investice, jejich volatilit a jejich Sharpe ratios.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY