Detail práce

Franchising jako moderní forma podnikání: McDonald´s Česká republika

Autor: Bc. Ladislav Bárta
Rok: 2009 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 69
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: První polovina této práce představuje franchising, jakožto specifickou metodu podnikání, respektive tvorby obchodního řetězce. Je zde poukázáno na výhody i nevýhody, které tato forma spolupráce přináší oproti klasickému podnikání. Dále je představen český franchisový trh, jeho aktéři a jejich segmentace.
Praktická část textu má za cíl na základě empirické analýzy potvrdit nebo vyvrátit oprávněnost jednoho z hlavních motivů pro poskytnutí franchisy, kterým je očekávané zefektivnění provozu. Studie je provedena na základě dat o působení společnosti McDonald´s v České republice. Ta je pro tento účel ideální, jelikož část restaurací provozuje sama jako své pobočky a část je vlastněna a provozována franchisanty, je tedy možné tyto dvě skupiny přímo porovnat.
Ke stažení: Bakalářská práce Bárta

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY