Detail práce

Variační počet s omezujícími podmínkami. Isoperimetrická úloha.

Autor: Bc. Božena Bobková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. RNDr. Oldřich John CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 19
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V předložené práci studujeme isoperimetrickou úlohu variačního počtu. V první a druhé části úlohu formulujeme, vyslovíme nutnou podmínku její řešitelnosti a podáme její důkaz. Třetí část obsahuje řešení konkrétního příkladu dané úlohy. V závěrečné části aplikujeme matematickou teorii na Hotellingův model vyčerpatelných přírodních zdrojů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY