Detail práce

JZD AK Slušovice- hospodářský zázrak za socialismu

Autor: Bc. Pavel Hait
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Karel Půlpán CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 70
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Jednotné zemědělské družstvo Agrokombinát Slušovice bylo výrazným fenoménem tzv. pozdního socialismu. Cílem této bakalářské práce je především rozebrat příčiny a důsledky jeho velkých hospodářských úspěchů, a to nejen v oblasti zemědělské prvovýroby. Nejprve je nastíněn systém řízení ve firmě Baťa, který má se slušovickým systémem mnoho společných prvků. Další část je věnována počátkům družstva včetně uvedení zásadních bariér rozvoje, které muselo překonat. Třetí kapitola rozebírá řídící mechanismus družstva s důrazem na analýzu metod financování, dále se práce věnuje popisu komplexního pojetí lidských zdrojů, tj. nejen jejich výběru, ale též motivaci a vzdělávání. Opomenut nezůstává bohatý sociální systém pro zaměstnance. Též jsou důkladně rozvedeny velké investiční programy - vrchol vnitropodnikového dlouhodobého plánování. Závěrečná část je věnována problematice politických vlivů a tlaků na fungování Slušovic. Text výrazně obohacují komentáře bývalých družstevních top-manažerů pro tento účel autorem získané.

Ke stažení: Bakalářská práce Hait

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY