Detail práce

Výuka statistického softwaru na vysokých školách ve vztahu k uplatnění absolventů na trhu práce

Autor: Bc. Lenka Herrmannová
Rok: 2009 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 64
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce zkoumá připravenost stále se zvyšujícího počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí pro vstup na trh práce v České republice. Podstatným faktorem pro získání kvalifikované profese jsou, vedle diplomu z vysoké školy, čím dál více i kompetence získané tímto studiem. S ohledem na nové trendy v praxi se těmito kompetencemi pro studenty ekonomických oborů stávají znalosti analytických a statistických nástrojů. Nezbytné jsou teoretické znalosti, ale i schopnost aplikovat teorie prostřednictvím moderního statistického softwaru. Právě statistickými programy, jejich výukou na vysokých školách a uplatněním těchto znalostí na pracovním trhu se zabývá tato práce. Jejím cílem je poukázat na to, že studenti zatím nejsou dostatečně vybaveni těmito potřebnými znalostmi tak, aby plně vyhověli všem požadavkům této specifické oblasti trhu práce.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY