Detail práce

Migrace v kontextu švédského sociálního systému

Autor: Bc. Lucie Chaberová
Rok: 2008 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce „Migrace v kontextu švédského sociálního systému“ se zabývá migračními toky do Švédska. Švédsko, které ještě na počátku 20. století bylo chudou agrární zemí, dnes patří mezi nejbohatší ekonomiky světa. Industrializace a neutralita v obou světových válkách znamenaly rychlý hospodářský růst, který vyžadoval velké množství lidského kapitálu. Aby mohlo být udrženo tempo růstu, bylo Švédsko, země relativně chudá na obyvatelstvo, nuceno hledat pracovní sílu v zahraničí. Pracovní migraci, která byla pro Švédsko charakteristická od konce druhé světové války, vystřídala v polovině 70. let imigrace uprchlíků a tento charakter si udržela dodnes. Široké národnostní spektrum imigrantů vedlo k přeměně švédské společnosti na společnost heterogenní a přineslo s sebou integrační problémy. Tato práce analyzuje imigrační toky do Švédska, vývoj imigrační politiky a integraci imigrantů a na základě ekonometrických modelů se snaží odhadnout vliv imigrace na životní úroveň a nezaměstnanost

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY