Detail práce

Inovační proces – teorie a aplikace na trh mediálních produktů

Autor: Bc. Petra Kyjonková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 82
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Bakalářská práce „Inovační proces - teorie a aplikace na trh mediálních produktů“ se zabývá aplikací teorie inovací zejména tak, jak ji chápe Schumpeter, na mediální trhy. Ve stručnosti popisuje Schumpeterovu kreativní destrukci v souvislosti se současnými pohledy na inovace. S využitím charakteristik mediálního produktu a trhů popisuje, jak se inovační proces v tomto specifickém odvětví liší od inovací v běžné firmě. Speciálně se pak zaměřuje na faktory, které tvarují inovace v mediálním sektoru nejvíce - výnosy z rozsahu, koncentraci vlastnictví, regulaci a na vzájemné vztahy mezi nimi. Na základě popsaných procesů pak porovnává schumpeterovy představy o ekonomickém růstu a reálný vývoj v mediálním odvětví, které od osmdesátých let minulého století prochází bouřlivými strukturálními změnami. Práce rozebírá jak kořeny těchto změn, tak jejich souvislosti a dopady na inovační proces. Jako příklad inovační technologie nakonec vybírá internet a jeho vztah k novinám jako nejstaršímu masovému médiu tak, aby bylo možné ukázat, zda jeho vstup na mediální trh odpovídá Schumpeterově kreativní destrukci.
Ke stažení: Bakalářská práce Kyjonková

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY