Detail práce

Effect of emotional behavior on the efficiency of securities markets

Autor: Bc. Petr Málek
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. PhDr. Petr Teplý Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 70
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá efektivitou finančních trhů, zejména pak předpokladem racionálního chování investorů a spekulantů. Zkoumá, jaké podmínky jsou nutné k tomu, aby došlo ke změně cen, a jaký vliv to má na psychiku investorů a spekulantů v různých situacích. Následně předkládá hypotézy, které se pokoušejí vysvětlit, jak psychika a emoce ovlivňují další chování investorů a spekulantů, a tedy i pohyb ceny na trhu. Na podpoření těchto hypotéz uvádí několik různých příkladů konkrétních tržních situací, při nichž emoce účastníků hrály významnou roli a při nichž tedy nenastaly ani předpoklady, ani očekávané důsledky teorie efektivních trhů.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY