Detail práce

Samoregulace a vládní dohled: První experimentální test

Autor: Bc. Vojtěch Mravec
Rok: 2009 - letní
Vedoucí:
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 48
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se snaží pomocí ekonomického experimentu poskytnout empirické důkazy modelu Samoregulace a vládního dohledu, který sestrojili Demarzo, Fishman a Hagerty (2004). Při jistých parametrizacích tohoto modelu samoregulační organizace na trhu cenných papírů vykonávají více regulace, než je třeba, s úmyslem odradit vládu od vstupu na tento trh s regulací. Pro tyto účely byl model transformován na hru se dvěma hráči a dvěma strategiemi, na jejichž základě byl vykonán ekonomický experiment s 30 účastníky, jenž potvrdil zmiňovaný závěr modelu.
Dále byla podrobena zkoumání hypotéza, že se účastníci experimentu chovají jinak, když volí své strategie mezi sloupci, a jinak, když je volí mezi řádky. Provedený experiment tuto hypotézu nepotvrdil.
Ke stažení: Bakalářská práce Mravec

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY