Detail práce

Analýza ekonomických nákladů a výnosů OH v Praze

Autor: Bc. Jana Pavlovičová
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 61
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je „Analýza ekonomických nákladů a výnosů OH v Praze“. Cílem této práce je charakteristika nákladů, výnosů, očekávaných přínosů, dopadů a celkového vlivu případného pořadatelství olympijských her jak pro hlavní město Praha, tak i pro celou Českou republiku.
Teoretická část je věnována ekonomické i finanční analýze výnosů a nákladů a jejích součástí, popisu zamýšleného pořadatelství letních olympijských her v Praze. V praktické části jsou hodnoceny a rozebírány jednotlivé kategorie nákladů a výnosů her, uvádíme zde i dopady, přínosy a efekty.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY