Detail práce

Vývoj nadnárodních společnosti v Kazachstánu: Srovnávací Analýza a Aspekty Mezinárodního Obchodu

Autor: Bc. Aigerim Tuxaitova
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Vladimír Benáček CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 41
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající bakalářskou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této práce je zkoumání podstaty nadnárodních společností a různých způsobů jejich ekonomického a politického vlivu. Práce je zkonstruována na bázi dedukce – popisuje nadnárodní společnosti ve světě a poté analyzuje jejich specifické činnosti v Kazachstánské republice. Na začátku práce je definice nadnárodní společnosti a diskuse o obecných ekonomických teoriích. Obchody nadnárodních společností a jejich důsledky pro hostitelské ekonomiky jsou obsahem první kapitoly. Dopady však nejsou jednoznačné pro všechny státy. Celkový efekt závisí na daném průmyslu, vládní regulaci a chováni zahraničních poboček. Druhá kapitola se zabývá Kazachstánem. Popisuje ekonomický kontext státu a předpoklady pro objevení nadnárodních společností a zkoumá přítomnost Holandské nemoci. Ve třetí kapitole je lineární regresní model s daty od roku 1993 do 2008, v němž jsou přítoky přímých zahraničních investic vysvětlovány několika signifikantními proměnnými. Dosažené výsledky naznačují, že Holandská nemoc se v Kazachstánské ekonomice neobjevila. Poslední kapitola je věnována jednotlivým firmám v ropném a plynovém průmyslu – společnosti Shell a KazMunayGas – porovnává jejich obchodní a sociální činnosti. Závěry, založené na těchto dvou jednotlivých příkladech, naznačují, že oba typy firem mohou být pro domácí ekonomiku přínosné. Rozumná vnější a vnitřní vládní politika, lepší legislativa a konkurence garantují zdravé ekonomické prostředí jak pro domácí, tak i pro zahraniční investory.
Ke stažení: Bakalářská práce Tuxaitova

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY