Detail práce

Ekonomie rodiny

Autor: Bc. Filip Vančura
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Lubomír Mlčoch CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 49
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato práce se zabývá současným vývojem v oblasti rodiny. Jeho příčinami i nepříjemnými důsledky, především nízkou mírou porodnosti ve vyspělých zemích. Je zde ukázán přínos čistě ekonomického přístupu Garyho S. Beckera. Ten se snaží vybudovat teorii, která je schopná rozhodování v rodině postihnout. Stejně tak lze v této práci nalézt i sociologický pohled na danou problematiku. Sociologický přístup není ve svých úsudcích omezen tolika předpoklady a v mnoha ohledech se dokáže více přiblížit realitě.
Příčiny současného nepříznivého stavu jsou nakonec přisouzeny hlavně státním intervencím a ekonomickému prostředí, které v posledních letech zapříčinilo, že rodina v naší společnosti přestává plnit svoji reprodukční funkci. Je zde nastíněno i možné řešení současné situace.
Ke stažení: Bakalářská práce Vančura

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY