Detail práce

Hyperinflace

Autor: Bc. Oldřich Veselý
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: PhDr. Michal Hlaváček Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 86
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá jevem hyperinflace. Nejprve se zaměřuje na teoretické pozadí mechanizmů hyperinflace a poté následuje přehled významných hyperinflací, které se odehrály v minulosti. Důraz je kladen na případy moderních hyperinflací od druhé poloviny dvacátého století a na analýzu jejich společných charakteristik. V závěru autor zjišťuje, jaké rozdíly jsou mezi moderními hyperinflacemi a klasickými hyperinflacemi.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY