Detail práce

Pořádání olympijských her z pohledu hostujícího města s aplikací na Prahu

Autor: Bc. Blanka Weyskrabová
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Český
Stránky: 57
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je analyzovat, co obnáší pro hostitelské město příprava a samotné pořádání olympijských her. První část práce je věnována rozboru na obecné úrovni, část druhá odhaluje úspěchy i problémy při pořádání ve dvou konkrétních případech z minulosti. Třetí část je již zaměřena na aplikování problému na Prahu, jež se rozhodla ucházet o pořadatelství olympijských her. Zejména v první a třetí části jsou předmětem analýzy změny na infrastruktuře, zdroje financování, náklady a výnosy her, a v neposlední řadě i jejich ekonomické dopady pro dané město, resp. zemi. Závěr je věnován rekapitulaci základních myšlenek a výsledků práce. Práce kombinuje deskriptivní a analytické přístupy a metody s cílem objektivního posouzení problematiky pořádání olympijských her.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY