Detail práce

Capital Structure Theories: Evidence from CEE Markets

Autor: Mgr. Zuzana Bumbálková
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Dědek CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 94
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce si klade dvojí cíl. Tím prvním je co možná nejúplnější přehled teorií kapitálové struktury. Akademický výzkum znatelně pokročil od dob Irrelevance proposition, představené Millerem a Modiglianim v roce 1958, nicméně i po tak dlouhé době je stále daleko od úplného chápání motivace firem při rozhodování ohledně financování investic. Největší pozornost je věnována teorii pecking order jako alternativě nejznámější teorie – trade-off theory. Prezentovány jsou ovšem i teorie alternativní, založené zejména na nákladech zastoupení (agency costs), načasování trhu (market timing) nebo setrvačnosti (inertia).
Ve druhé části jsou výše zmíněné teorie a hypotézy ověřeny na empirických datech firem střední a východní Evropy, zejména vzhledem k tomu, že tyto trhy byly v dosavadním empirickém výzkumu kapitálové struktury zahrnuty poměrně okrajově. Výsledky jsou velmi podobné zemím s dlouhou tradicí rozvinutých kapitálových trhů. Nacházíme dobrou empirickou podporu pro obě základní teorie, trade-off i pecking order. Přikláníme se proot k k aktuálnímu trendu v literatuře, který se snaží tyto dvě teorie spíše integrovat než stavit proti sobě.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY