Detail práce

Současné demografické problémy EU a jejich vnímání

Autor: Bc. Ján Alexa
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Schneider MPhil., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Bakalářská
Jazyk: Anglicky
Stránky: 43
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Práce se zabývá demografickými problémy EU (stárnutí) a jejich vnímáním. Hlavním cílem je zprostředkovat ucelený pohled na tyto problémy a jejich vnímání. Metodou je představení demografických prognóz, ekonomických studií zabývajících se problémem (v obou případech s důrazem na zdroje ze struktur EU) a posléze prezentací vývoje, analýzou vědeckých článků a odezvy akademické sféry na přístup zvolený EU zkusit zhodnotit tento přístup a prozkoumat zda existují alternativy.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY