Detail práce

Fúzie a akvizície v Európskom bankovom sektore:

Autor: Mgr. Jana Dullová
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: † Ing. Zdeněk Hrubý CSc.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Slovenský
Stránky: 105
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: V posledných dvoch desaťročiach prechádzal európsky bankový priemysel významnou vlnou konsolidácie podporenou hlbokými zmenami v technológii a regulácii. Následkom spomínaných zmien došlo k posunu zamerania z bankového rastu na bankovú efektívnosť, ziskovosť a tvorbu hodnoty. Preferovanou stratégiou zvýšenia efektívnosti sa stalo uskutočnenie fúzie alebo akvizície. Cieľom tejto diplomovej práce je preskúmať vplyv, ktorý majú fúzie a akvizície na výkonnosť českého a slovenského bankového sektoru. Na to použijeme dvojstupňový prístup pozostávajúci z metódy lineárneho programovania DEA a regresného prístupu Tobit. Skúmaným obdobím sú roky 2000 až 2006, celkový počet bánk vo vzorke je 36 alebo 38. V našej analýze sa nám nepodarilo potvrdiť kladný vplyv fúzií a akvizícií na výkonnosť bánk. Boli sme však značne limitovaní nedostupnosťou bankových dát. V budúcom výskume by bolo zaujímavé zistiť, či nová časová rada očistená od post-transformačných vplyvov by priniesla signifikantné výsledky.

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY