Detail práce

Effective tax rate measures. Survey of methods and computations for the Czech Republic.

Autor: Mgr. Jana Kábrtová
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: PhDr. Jan Zápal Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 94
Ocenění:
Odkaz:
Abstrakt: Struktura daňových systémů jednotlivých zemí světa je značně složitá a v mnohém se liší. Jelikož statutární sazby daně nejsou dobrými nástroji pro měření daňového zatíženi nebo pro porovnávání rozdílných daňových systému jednotlivých zemí, abychom získali všechny tyto potřebné informace, musíme vypočítat vlastní, „umělou“ sazbu. Tato práce se zabývá efektivními daňovými sazbami, syntetickými indikátory, které se dají vypočítat několika různými metodami a jsou dostatečnými nástroji pro měření skutečného daňového zatížení. Součástí práce je jednak shrnutí a popis jednotlivých metod výpočtu s důrazem ne jejich přednosti a zápory, jednak samotný výpočet efektivních daňových sazeb pro Českou republiku. Získané efektivní daňové sazby jsou porovnávány s efektivními daňovými sazbami v jiných evropských zemích a v USA s cílem zjistit, zda je daňové zatížení v České republice větší či menší než v zemích evropské patnáctky. Vypočtené efektivní sazby daně jsou dále porovnávány i se statutárními sazbami. Poslední část práce se pak zabývá připravovanou daňovou reformu a jejím vlivem na efektivní daňové sazby.
Ke stažení: Diplomová práce Kábrtová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY