Detail práce

Když dva dělají totéž, není to totéž. Techniky stanovení nákladů vlastního kapitálu používané znalci.

Autor: Mgr. Petra Kolouchová
Rok: 2009 - letní
Vedoucí: doc. Jiří Novák M.Sc., Ph.D.
Konzultant:
Typ práce: Diplomová
Finance, finanční trhy a bankovnictví
Jazyk: Anglicky
Stránky: 112
Ocenění: Pochvala děkana Fakulty sociálních věd za vynikající výkon u státních zkoušek a za vynikající diplomovou práci.
Odkaz:
Abstrakt: Stanovení nákladů vlastního kapitálu je důležitou součástí oceňování společností. I po desetiletích akademického výzkumu se odborníci nemohou shodnout na vhodnosti jednotlivých přístupů ke stanovení hodnoty nákladů vlastního kapitálu. Cílem této práce je zjistit, jaké modely stanovení nákladů vlastního kapitálu převažují v praxi a jaké metody jsou aplikovány k odhadu jednotlivých parametrů těchto modelů. Za tímto účelem je použit speciálně vytvořený program, který nám umožňuje nashromáždit jedinečný vzorek dat obsahující hodnoty nákladů vlastního kapitálu, metody odhadu a parametry modelů, tak jak byly použity českými znalci na oceňování v letech 1997 až 2009. Naše výsledky ukazují, že nejpopulárnějším modelem nákladů vlastního kapitálu je CAPM upravený o rizikové prémie za nesystematické riziko, následován je stavebnicovým modelem. Prémie za nesystematické riziko závisí ve velké míře na vlastní zkušenosti znalce a jsou tedy spíše kvalitativního charakteru. Ve většině bodů analýzy jsou naše výsledky konzistentní se zjištěními výzkumů provedených dotazníkovým šetřením v USA a západní Evropě.
Ke stažení: Diplomová práce Kolouchová

Partneři

Deloitte
Česká Spořitelna

Sponzoři

CRIF
McKinsey
Patria Finance
EY